Välkommen till samtal!

Mitt namn är Anna Falkenberg, jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med professionella samtal genom psykoterapeutiska behandlingar, kris- och stödsamtal, företags konsultation och personlig utveckling. Jag har mottagning på Institutet för psykoterapi på St Larsgatan 25 A i centrala Linköping där jag arbetar med enskilda klientsamtal.

Min verksamhet i Brokinds rehabiliteringsträdgård är idag vilandes men under tiden den växer till sig kan jag också arbeta med klientmöten i andra miljöer än på mottagningen för den som också har behov av hälsofrämjande insatser som frisk luft, dagsljus och promenad. Det är särskilt verksamt för den som lider av stress- och utmattningssymtom. Jag kallar det ”Flanera och reflektera” och ”Hitta balansen på en stubbe i skogen”. Då bestämmer vi gemensamt plats som exempelvis Trädgårdsföreningen, Stångån eller Tinnerö för samtal, aktivitet och återhämtning. Då har vi möjlighet att både samtala och reflektera över det som är viktigt för dig samtidigt som vi drar nytta av naturvistelsens alla fördelar. Målsättningen är så klart ett förändrat positivt mående både på kort- och lång sikt - för det ligger ju i sakens natur.

Här kan du länka dig vidare för mer information och kontaktuppgifter afpsykoterapi.se samt institutetforpsykoterapi.com. Du kan kontakta mig på Mejladress: info@afpsykoterapi.se

Samtalsavgifter

Individuella behandlingssamtal, kris- och stödsamtal kostar 900 kr/50 min.
Personlig utveckling och företagskonsultation kostar 1200 kr + moms/50 min.
Avbokning ska ske minst 24 timmar före planerad session annars debiteras samtalsavgiften i sin helhet.

Fridens liljor

Anna Falkenberg