Välkommen till Brokinds rehabiliteringsträdgård.

Naturen är fantastisk. Den skänker ro. Den ger energi. Den sprider glädje. Och den finns alltid där, när vi än behöver den.

Verksamheten här i Brokinds rehabiliteringsträdgård bygger på just detta. Idén om att naturvistelser och aktiviteter kan användas som komplement inom förebyggande friskvård, rehabilitering av stressymtom och diagnoser, grupp- och ledarskapsutveckling och hälsoarbete för olika klientgrupper. Kort sagt – naturens kraft är vår styrka.

Brokinds rehabiliteringsträdgård erbjuder en möjlighet att komma bort från allt vad stress heter. Här kan man vara både privat och personlig i en kravlös och hälsofrämjande miljö. Hit är du välkommen som privatperson, som chef eller medarbetare, som sjukskriven eller anhörig. Hit kan du också ta med dig din avdelning, ledningsgrupp eller förening för att gemensamt arbeta med aktuella och angelägna frågeställningar.

Hos oss arbetar vi tillsammans med våra klienter utefter varje människas individuella behov. Vi erbjuder stöd- och krissamtal, coaching och samtalsterapi. Vår målsättning är dock alltid detsamma: att klienten ska må bättre redan här och nu.

För det ligger ju i sakens natur.

Kontakt

Anna Falkenberg, Beteendevetare & Kurator
Adress: Brokinds rehabiliteringsträdgård
590 45 Brokind
Mobil: 0703-12 79 20
E-post: af@brokindsrehab.se