Verksamhetsområden.

Vår verksamhet har fem grundläggande inriktning nämligen:

  • Förebyggande friskvård och stresshantering
  • Utbildning och workshops i det salutogena ledarskapet, arbetsmiljö och företagskultur
  • Rehabilitering och behandlingstjänster för stressrelaterad ohälsa
  • Forskning
  • Specialprojekt

Den förebyggande friskvården och stresshanteringen är en viktig del av vår verksamhet och riktar sig till såväl privatpersoner som medarbetare och chefer i företag och organisationer. Genom ett nära samarbete med våra uppdragsgivare kan vi skräddarsy utbildningar och workshops för lednings- och arbetsgrupper och vi gör friskvårdsupplägg som är anpassat för varje klients unika behov.

För att kunna erbjuda rehabilitering till individer som redan har hamnat i sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, strävar vi efter att etablera nära samarbeten med försäkringsbolag, aktörer inom företagshälsovård, kommuner och landsting samt berörda myndigheter som arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Forskningsintresset hos oss är stort och vi söker samarbete med LiU, SLU, Östergötlands landsting för kontinuerlig evidensbasering av verksamheten och skapande av gemensamma forskningsprojekt inom neuro- och kognitionsvetenskap, psykologi, miljöpsykologi, landskapsarkitektur och arbetsvetenskap.

Specialprojekt och uppdrag för välgörenhet, intresseorganisationer, idrottsföreningar och kultur inom ramen för natur och hälsa ingår också i vår vi verksamhet.