Det goda samtalet.

Hur är läget med dig? Det är den frågan vi börjar med i alla våra samtal. Tillsammans med våra klienter arbetar vi sedan för att försöka finna vad det är som gör livet och tillvaron bekymmersamt. Ibland är det specifika frågeställningar eller händelser som är orsaken, ibland är det återkommande beteenden, relationer eller ett helt livsmönster som skaver. Det goda samtalet bygger på samarbete, förtroende och tillit där klientens behov alltid är i centrum.

Motiverande samtal (MI) är en vägledande och strukturerad samtalsmetod för att utforska och höja den inre motivationen för förändring hos en klient. Denna metod används alltmer inom professionellt arbete med beteende- och livsstilsförändringar. Det är också den metod vi använder oss av dagligen i Brokinds reahbiliteringstärdgård.

Coachning handlar om att upptäcka och arbeta med en individ eller grupps styrkor och utvecklingsområden för att kunna förbättra sin prestation. Coachens arbete är att hjälpa till att identifiera hinder, möjligheter och skapa en utvecklingsstrategi som leder till de uppsatta målsättningarna.

Mentorskap bygger på en långsiktig relation där mentorn ofta har specifik kunskap, erfarenhet och insikt i ett område eller position som adepten behöver. Vi bygger våra mentorskap på kompetens, trygghet och kreativitet där adepten kan få utrymme att utvecklas och pröva sina egna tankegångar. Vårt mentorskap bygger på en tillitsfull, ärlig och oberoende relation i syfte att stödja och utveckla andra människor.