Litteratur och länkar

För mer information följer nedan en referenslista/litteraturlista i urval och länkar till liknande verksamheter.

Broschyr:

Länkar:

Litteratur:

 • Burns, G.W (1998) Nature guided therapy: Brief Integrative Strategies or Health and Well-Being. USA:Taylor & Francis.
 • Christensen, A & Robild, E (2010). En lisa för själen. Trädgård som terapi och friskvård. Västerås: Ica Bokförlag.
 • Eklund, M, Gunnarsson, B, Leufstadius, C (Red) (2010). Aktivitet och relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Lund: Studentlitteratur AB.
 • Grahn, P & Ottosson, Å (2010). Alnarpsmetoden – Trädgårdsterapi. Stockholm: Bonnierexistens.
 • Hansson, A (2010). Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Solna: Fortbildning AB.
 • Larsson, E-L (2010). Gröna Rehab. Göteborgs botaniska trädgård. Göteborg: Västra Götalandsregionen.
 • Nilsson, G (Red) (2009). Trädgårdsterapi. Lund: Studentlitteratur AB.
 • Ottosson, J (1997). Naturens betydelse i en livskris. Stad & Land nr 148:1997.
 • Rydén, O & Stenström,U (2008) Hälsopsykologi. Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom. Stockholm: Bonniers utbildning.
 • Währborg, Peter (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur & Kultur.

Artiklar:

 • Kaplan, S & Kaplan, R (1989). The experience of Nature: A Psychological Perspective. New York: Cambridge University.
 • Ulrich, RS., Simons, RF., Losito, BD., Fiorito, E., Miles, MA., & Zelson, M. (1991a). Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of environmental psychology, 11, 201-230.