Ett nätverk av kompetens.

Brokinds rehabiliteringsträdgård har ett växande nätverk av legitimerade och professionella vårdgivare som är särskilt utvalda för sitt kunnande. På detta sätt kan du som klient få kontakt med specialister för de särskilda behov som du har.

I nätverket ingår:

Leg psykolog och leg psykoterapeut Meta Arenius: 0730-59 69 10, hemsida
Socionom och leg psykoterapeut Christina Halldorf: 0702-59 22 80, hemsida
Sjukgymnaster Rehabsupport: 010-10 35 444, hemsida
Massör Henrik Olander: 0705-23 19 80, hemsida

Brokinds rehabiliteringsträdgård har också en grupp kreativa och engagerade rådgivare knutna till sig. I rådgivargruppen har vi samlat personer med erfarenhet och nytänkande från social verksamhet, företagande, lantbruk och vård. Värdegrunden för rådgivargruppen och verksamheten är det salutogena ledarskapet som fokuserar på och stödjer det friska i varje människa.

I rådgivargruppen ingår:

Ulla Andréasson Neppelberg: advokat och juridisk rådgivare.
Erik Granberg: trädgårdsmästare och företagare inom social omsorg.
Axel Lagerfelt: lantbrukare och entreprenör inom de gröna näringarna.
Inger Lindholm: konsult inom ledarskaps- och affärsutveckling.
Meta Philipson: sjuksköterska och vårdlots på landstingsstaben i Östergötland.