Tjänsteerbjudanden i Brokinds rehabiliteringsträdgård 2015.

Professionella samtal

Motiverande samtal (MI)
Enskilt och flerpartssamtal, 60-180 minuter.

Coachning och mentorskap
Enskilt eller flerpartsamtal, 60-120 minuter.

Förebyggande friskvårdskurs

Grundläggande upplägg för en person eller grupp om 4 personer.
Förberedande möten 60-120 minuter
4, 6 eller 8 st. träffar á 180 minuter.
Uppföljningsmöte 60-120 minuter.

Enskild friskvårdstimme med vägledning

Riktad aktivitet och träning mot stressymtom och livsstilsfrågor samt enskilt MI-samtal. 60-120 minuter.

Enskild friskvårdstimme utan vägledning

Riktad aktivitet och träning i rehabträdgården. 60-120 minuter.

Friskvårdsworkshop med inriktning mot arbete, hälsa och stress

Workshop och föreläsning om natur, stress, arbete och hälsa. Fysisk- och mentalträning. gruppaktiviteter och samtal.
Antal deltagare 3-8 st. 180 minuter, förmiddag eller eftermiddag.

Utbildning och workshop i det salutogena ledarskapet.

Ledarskapskurs om den goda organisationen och det salutogena ledarskapet. Övningar enskilt och i grupp. Halv- eller heldagsarrangemang. Max 15 personer.

Kundanpassad aktivitet såsom konferens, utbildning och studiebesök

Innehållet utarbetas tillsammans med kunden/klienten. Catering är möjligt att beställa vid behov. Max 25 deltagare. Halv- eller heldagsarrangemang. Studiebesök, 2,5 timmar, visning av och information om verksamheten. Max 8 personer.

Prisuppgifter lämnas vid förfrågan till Anna Falkenberg, af@brokindsrehab.se eller 0703-12 79 20.