Hitta balansen.
På en stubbe i skogen.

Att vistas utomhus i en väl avvägd balans mellan mental- och fysisk aktivitet och vila bidrar positivt till människors upplevelser av hälsa och välmående. Särskilt verkningsfullt blir det i kombination med andra medicinska-, psykosociala- och samhälleliga insatser.

Det här är kärnan i vårt arbete här på Brokinds rehabiliteringsträdgård. Vi erbjuder utbildningar, professionella samtal och mental- och fysisk träning i en salutogen (hälsofrämjande) och läkande miljö, med målet att åstadkomma en positiv och varaktig hälsosituation hos varje enskild klient.

Inget nytt under solen.

Det här med trädgårds- och naturunderstödd terapi är egentligen inga nyheter. Det är kunskap och metoder som tillämpats under tusentals år på sjukhus, sanatorier, spaanläggningar och kurorter, och i kloster, parker och sjukhusträdgårdar världen över.

Med aktiviteter i naturen övar vi balans, muskelstyrka och rörlighet. Avslappning och sinnesstimulering ger kognitiv återhämtning och sänker vårt stresspåslag. Frisk luft ökar syresättningen i blodet. Och inte minst ger sol och dagsljus produktion av livsviktiga vitaminer och hormoner. Det är det här vi kallar naturliga, hållbara och långsiktiga metoder.