Från Alnarp till Brokind.
Och vidare till ett friskare liv.

Verksamheten i Brokinds rehabiliteringsträdgård baseras på den kunskap och erfarenhet inom landskapsarkitektur, neurofysiologi, arbetsterapi och miljöpsykologi som lärs ut genom kurser i trädgårdsterapi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. År 2002 skapade man i Alnart en rehabiliteringsträdgård för klinisk verksamhet, forskning och undervisning.

”Alnarpsmetoden” har blivit ett etablerat begrepp och vunnit stor uppmärksamhet runt om i världen. Trädgårdsterapi ses som en kompletterande terapiform där trädgårdsrummet, trädgårdsarbetet och övriga aktiviteter används för att förbättra fysisk och mental hälsa, social anpassning, rekreation, fritid och yrkesskicklighet. Det är det här som är innebörden av begreppet ”Grön rehabilitering”.

Aktiviteten, tillsammans med rummet och miljön, sätts alltså i centrum för friskvårdsarbetet och rehabiliteringen av klienten. Behandlingsupplägget följer en återkommande och planerad struktur där samtal, aktivitet, vila, sinnestimulering och terapeutiska möten blandas.

Några teorier som ligger till grund för ”Alnarpsmetoden” är bland andra:

  • Återhämtning från stress genom att omgivningen signalerar trygghet (Ulrich, R.)
  • Återhämtning från informationsbelastning (Kaplan, R & Kaplan, S)
  • Betydelsen av att kunna reflektera (Ottosson, J)
  • Aktivitetens betydelse (Relf & Kielhofer)
  • Teorin om betydelsespelrummet (Grahn, P)